Viện IEADS

Viện nghiên cứu phát triển và trao đổi khoa học ứng dụng

Tiền thân của Viện IDEAS là Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế (Viện IBM), được thành lập vào năm 2010 với mục tiêu đào tạo các nhà quản lý chuyên nghiệp cho thị trường nhân lực chất lượng cao Việt Nam. 

Đón đầu xu hướng phát triển của thời đại và thể hiện sứ mệnh cao cả, tiếp tục thực hiện thêm các vai trò và cống hiến cho sự học khai phóng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Viện Quản Lý Kinh Doanh Quốc Tế (Viện IBM) đã chuyển đổi thành Viện IDEAS – Viện Nghiên Cứu Phát triển và Trao đổi Khoa học Ứng dụng. Đây là một bước tiến mới trong lịch sử phát triển của tổ chức, góp phần mang tinh hoa quản trị quốc tế đến cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Viện IDEAS không phải là trường đại học đào tạo mà là đơn vị hỗ trợ học tập cho học viên học chương trình MBA Online Quốc tế, giúp họ tiếp cận được với môi trường giảng dạy và học tập quốc tế, kiến thức mới mẻ và thực tiễn, phương pháp giáo dục hiện đại và linh hoạt.


TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Viện IDEAS là trở thành một tổ chức hỗ trợ học thuật cho các chương trình đào tạo quốc tế uy tín, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

SỨ MỆNH

  • Mang tinh hoa quản trị quốc tế đến cộng đồng doanh nghiệp Việt.
  • Đào tạo các nhà quản lý chuyên nghiệp có kiến thức, kỹ năng và đạo đức cao.
  • Tạo ra một môi trường học thuật và kết nối phát triển kinh doanh hàng đầu Việt Nam.
  • Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

MỤC TIÊU

  • Cung cấp hỗ trợ các chương trình đào tạo quốc tế chất lượng cao cho học viên, phù hợp với nhu cầu và thực tế của thị trường Việt Nam.
  • Phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản lý, đóng góp cho sự phát triển của khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.
  • Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ, huấn luyện và bồi dưỡng chuyên môn cho các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, giúp họ nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp và làm việc nhóm, phát triển tư duy sáng tạo và phản biện.
  • Hợp tác trong và ngoài nước với các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ uy tín, mở rộng mạng lưới đối tác và khách hàng.

 Websitehttps://ideas.edu.vn                    
 Hotline: 028 2244 2244
Địa chỉ: 224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Viet Health Beauty
Nhà phân phối độc quyền sản phẩm chính hãng của các thương hiệu từ Úc và Đức